Sabtu, 7 September 2013

Skema Pemarkahan Percubaan SPM Kertas 2 Tahun 2013


SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM

KERTAS 2 TAHUN 2013
 

PANDUAN PEMARKAHAN - B.MELAYU KERTAS 2 1103/2

Soalan 1

Markah penuh 30:

1.      Isi        - 20 markah

2.      Bahasa - 10 markah

(a)    Isi – 20 markah

(b)   Panduan mengira perkataan

               Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan

·         Nama khas

·         Perkataan berulang

·         Penggunaan kata sendi di dan ke

·         Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

·         Gelaran

·         Peribahasa

·         Kata ganda

(c)    Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa

(d)   Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa.

(e)    Beri markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

(f)    Pemberian markah:

 

Pendahuluan
2
Isi Tesurat
12
Isi Tersirat
4
Kesimpulan
2
JUMLAH
20

 

Isi
20
Bahasa
10
JUMLAH
30

 

·         Bahasa  baik / cemerlang =  separuh markah isi  + 1

·         Bahasa Biasa = Separuh markah isi

·         Bahasa Lemah (ada kelemahan) =   separuh markah isi  - 1

·         Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.

·         Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA PEMARKAHAN 
Rumusan
 
 
 
Pendahuluan / Pengenalan [ 2 markah ]
            Petikan membincangkan langkah-langkah /tindakan-tindakan menghargai             jasa veteran  tentera di negara kita/ yang tidak ternilai.                                                                                                          
            Petikan membincangkan langkah-langkah/tindakan-tindakan menghargai             jasa veteran tentera.   
 
2m
 
 
1m
 
 
 
 
Isi Tersurat (4 hingga 12 markah)
Markah
S1
Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia dirasmikan oleh  Perdana Menteri.
2m
S2
Kerajaan menyediakan rumah yang selesa pada kos yang rendah kepada veteran tentera
2m
S3
Kerajaan Memenuhi keperluan kebajikan keluarga veteran tentera.  
2m
S4
31 kem tentera dijadikan pusat sehenti veteran  tentera
2m
S5
JHEV memperkenalkan Program penempatan kerja untuk veteran tentera.
2m
S6
Bantuan dan khidmat nasihat untuk memulakan perniagaan.           
2m
S7
Veteran tentera dipelawa mengikuti pelbagai latihan dan kursus
2m
S8
Taklimat mengenai  Azam Niaga telah diadakan.
2m
S9
Veteran tentera dibekalkan dengan Kad Bekas Tentera.      
2m
 
 
 
 
 
 
Isi Tersirat (4 hingga 12 markah)
Markah
T1
Veteran tentera pernah mempertahankan  negara daripada ancaman musuh / Veteran tentera pernah berkorban nyawa demi negara.       
2m
T2
Veteran tentera pernah   menjaga  keselamatan negara.
2m
T3
Veteran tentera telah lama berkhidmat dalam kerajaan.
2m
T4
Veteran tentera memberi  perkhidmatan kebajikan kepada rakyat.   
2m
T5
Tugas murni veteran tentera  mengekalkan kedaulatan negara.
2m
T6
Veteran tentera pernah menaikkan imej negara (MALBATT, dll)    
2m
 
           
2m
 
 
 
Kesimpulan
 
Kesimpulannya, kerajaan  hendaklah  berusaha membantu veteran tentera agar kehidupan mereka terbela.                                                                                                                             
Kesimpulannya, kerajaan  hendaklah  berusaha membantu veteran tentera. 
 
2m
 
1m

 

 

 

 

 

Soalan 2

 

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:

Soalan 2(a) : 9 markah

Soalan 2(b) : 9 markah

Soalan 2(c) : 8 markah

Soalan 2(d) : 9 markah

 

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)

            1.   Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

            2.   Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.

            3.   Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan 

                  separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

 

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

            1.   Soalan 2 markah:       

DESKRIPSI
MARKAH
-   Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis
2
-   Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup   
1
-   Jawapan tidak tepat/ salah
0

 

            2.  Soalan 3 markah:

DESKRIPSI
MARKAH
-    Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
3
-    Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
-      Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
2
-       Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis
1
-   Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis
0

 

 

            3.   Soalan 4 markah

DESKRIPSI
MARKAH
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
4
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
3
       -    Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis     
2
       -    Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis
1
       -    Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman
Petikan Umum
 
i.                    Maksud rangkai kata menikmati keistimewaan
 
- merasai / mengecap kelebihan/kebaikan/manfaat/faedah/   
-menikmati kelebihan/kebaikan/ manfaat/faedah                                                             
 
 
2m
1m
 
ii.                  Harapan kepada veteran tentera
 
-                Meningkatkan taraf sosioekonomi                                                                  1m
-                Veteran berdikari                                                                                           1m
-                Meningkatkan kedudukan moral                                                                    1m
 
                                                                                                                                    ( 2 isi cukup )
                                                                                                      [Maksimum 3 markah]
iii.                Cara-cara menarik golongan remaja menyertai tentera
 
-          Kerajaan mengadakan kempen  menyertai tentera                                               1m
-          Menawarkan skim gaji yang lebih baik                                                                 1m
-          Menawarkan pelbagai kemudahan kepada tentera.                                              1m
-          Menawarkan peluang kenaikan pangkat yang lebih luas                                     1m
-          Menawarkan peluang melanjutkan pelajaran semasa berkhidmat             1m
-          Melanjutkan  had usia bersara semua anggota tentera kepada 60 tahun.                         1m
                                                                                                (3 isi cukup)
                                                                                             [Maksimum 4 markah]
 
Soalan 2 (b) Petikan Drama
 
(i)                 Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak kampung:
 
-          anak-anak sakit
-          menghidap penyakit yang bukan-bukan        
-          mata   anak Romli dan Pak Sudin tertangkup
-          ada anak yang lumpuh
-          ada anak  yang  pekak
-          ada  anak yang tolol               
                                                                                        [Maksimum : 2 markah]
 
 
 
 
 
(ii)               Usaha – usaha untuk mengelakkan penyakit berjangkit:
 
P1  Sentiasa menjaga kebersihan diri.                                         
P2  Kerajaan mengetatkan kawalan di pintu masuk negara.       
P3  Menghapuskan haiwan atau serangga pembawa penyakit.   
P4  Menyuntik vaksin pada masyarakat awam, sebagai  langkah             pencegahan,                                                                                 
P5  Melarang rakyat negara ini melawat negara yang ada penyakit          berjangkit.                                                            
P6  Kerajaan menganjurkan kempen kesedaran tentang bahaya
       penyakit berjangkit.
 
(Jawapan-jawapan  lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)
                                                                             
                                                                                                   (2 isi cukup)
[Maksimum : 3 markah]       
 
 
(iii)                  Pengajaran dalam petikan:
-          Kita janganlah  mencemarkan alam  sekitar - Tuan  Dollah mencemarkan sungai dengan  najis-najis kuda yang dipeliharanya. @ agar tahap kesihatan terpelihara.
 
-          Kita janganlah mengabaikan kesihatan diri – Ramai anak-anak kampung / penduduk kampung menghidap penyakit akibat pencemaran alam sekitar yang berlaku di kampung tersebut.
 
                                                                           [Maksimum : 2 markah]
 
            Pengajaran dalam keseluruhan drama:
-          Kita hendaklah mencari rezeki atau harta yang halal. Abu Lahab mengumpul harta dengan menipu orang kampung dan akhirnya mereka telah dimasukkan dalam tahanan.
          
-          Kita janganlah menindas golongan yang lemah atau miskin. Dollah dihina oleh masyarakat kampung sehingga tidak ada orang yang mahu menerima pinangannya kerana dia capik dan miskin.                                                                            
-          Kita hendaklah taat dan menunaikan perintah Allah. Maulana mengingatkan Dollah supaya mentaati Allah dan bukannya menurut nafsu.             
                      
-          Kita hendaklah  insaf dan bertaubat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Abu Lahab dan isterinya insaf atas perbuatan mereka menipu orang kampung. Mereka berjanji akan memulangkan harta orang kampung semula.
 
-          Kita janganlah mencari kesenangan dan kemewahan dengan memperdaya orang lain – Abu Lahab dan isterinya  hanya  mementingkan kekayaan sahaja  sehingga sanggup memujuk dan memperdaya orang kampung supaya menjual tanah kepada Dolah.               
 
-          Kita hendaklah menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain – Intan Siti Rahimah ingin mengajar anak-anak orang kampung untuk berkongsi ilmu dengannya.   
 
-          Kita janganlah mudah terpedaya dengan pujukan orang lain – Penduduk kampung menjual tanah mereka setelah dipujuk oleh Abu lahab dan isterinya.    
 
-          Kita janganlah mempercayai / terpengaruh dengan kepercayaan khurafat – Dolah menggunakan azimat yang diberikan oleh Tuk pawang dan khidmat Jin tanah   untuk mendapatkan kekayaan
 
[Maksimum : 2 markah]
 
 
 
 
1m
1m
1m
1m
1m
1m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1m
1m
1m
 
1m
 
1m
 
1m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
[1+1]  
 
 
 
 
[1+1]  
 
        
 
 
Soalan 2(c) - Prosa Klasik
 
 
(i)             maksud rangkai kata apa gunanya menyimpan.
 
-    tiada faedahnya menjaga / mengekalkan 
-   tiada faedahnya menyimpan   
-   apa gunanya menjaga / mengekalkan                                                                    
                                                                                [maksimum 2 markah]
 
(ii)         Tindakan-tindakan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa
 
-          memarahi Si Kembang Cina
-          bertanyakan sebab Si Kembang Cina berbuat sedemikian
-    menyuruh Si Kembang Cina menyediakan hidangan istimewa untuk Awang Sulung – talamnya beralaskan kain kuning
-    menyuruh Si Kembang Cina mengambil buyung suasa berisi air masin
-    menyuruh Si Kembang Cina merasa air tersebut
-    memberi amaran kepada Si Kembang Cina
-    Menunjal  muka Si Kembang Cina
 
                                                                                                          (2 isi cukup)
                                                                               [Maksimum : 3 markah]  
(iii)     Yang wajar saya lakukan
 
            P1 menasihati jurumudi agar melayan semua manusia secara bersopan               /baik
            P2  mengadukan  perkara tersebut kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa
            P3  menghidangkan  makanan  yang baik seperti tetamu lain
            P4  memarahi jurumudi
            P5  memberitahu jurumudi akan identiti Awang Sulung yang sebenar
 
(Jawapan-jawapan  lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)
 
 
                                                                                                (2 isi cukup)
                                                                               [Maksimum : 3 markah]
 
 
2m
1m
1m
 
 
 
 
1m
1m
1m
 
1m
1m
1m
1m
 
 
 
 
 
 
1m
 
1m
1m
1m
1m
 

 

Soalan 2(d) Puisi

 
 
(i)              Maksud:   perkara susah menjadi senang
 
-       sesuatu hal/ masalah  / kesulitan dapat diselesaikan dengan  mudah
-       perkara yang susah dapat diselesaikan dengan mudah
-       sesuatu hal/ masalah / kesulitan dapat diselesaikan dengan senang
                                                                                                                   [Maksimum : 2 markah]
 
(ii)            Pada pendapat anda, mengapakah kita dilarang menangguh-nangguhkan pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita?
P1   untuk mengelakkan berlakunya kerugian
P2   agar kerja yang dilakukan tidak bertimbun / tidak menjadi beban /
       dapat  diselesaikan dengan segera
P3   agar tidak membazirkan masa
P4   kita tidak tahu apakah yang berlaku pada masa hadapan yang
       menghalang kita untuk bekerja.
P5   untuk menghindari sifat tidak bertanggung jawab / tidak  berdisiplin
       dalam pekerjaan / tidak mematuhi waktu bekerja @ peraturan kerja
P6  untuk menghindari sifat pemalas
P7  untuk mengelakkan bekerja pada saat akhir yang akan menjejaskan
      kualiti kerja / produktiviti
 
(Jawapan-jawapan  lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)
 
                                                                                                  (2 isi cukup)
                                                                             [Maksimum : 3 markah]
 
(iii)          Dua nilai murni dalam gurindam:
 
-   Kesederhanaan – mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan
-   Kebijaksanaan – bertindak dengan bijaksana
-   Ketelusan – peribadi yang baik dijadikan amalan
-   Baik hati – sentiasa bertimbang rasa dan bersimpati
 
                                                                                        [Maksimum : 4 markah]
 
 
 
 
2m
1m
1m
 
 
 
 
 
 
 
1m
1m
 
1m
1m
 
1m
1m
1m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1+1
1+1
1+1
1+1
 
 
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 
Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:
 
Soalan 3(a)   :  6 markah
Soalan 3(b)   :  6 markah
Soalan 3(c)   :  6 markah
Soalan 3(d)   :  6 markah
Soalan 3(e)   :  6 markah
 
Perhatian bagi soalan 3(a)
1.         Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2.         Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada
            keseluruhan soalan.
3.         Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
4.         Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
5.         Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah
6.         Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat.
7.         Jika  semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.
8.         Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9.         Isi tidak jelas, tolak ½ markah pada ayat tersebut.
 
            Jawapan  3(a)
 
(i)                 kelihatan
Maksud : dapat dilihat, tampak, pada lahirnya, rupanya, diketahui, jelas, ternyata.
 
(ii)               penglihatan
Maksud : kuasa untuk melihat, kebolehan  melihat, apa yang dipandang, perihal melihat
 
(iii)             kekurangan
Maksud : tidak mempunyai atau mendapat sesuatu yang diperlukan, perihal atau keadaan  kurang ( tidak mencukupi ), jumlah yang kurang atau yang menjadikan sesuatu tidak genap, cacat cela, ketidaksempurnaan, kelemahan
 
(iv)             pengurangan
Maksud : perihal atau perbuatan mengurangi atau mengurangkan, penyusutan.
 
(v)               kepanasan
Maksud : perihal panas, kehangatan, tersangat panas atau kena panas
 
(vi)             pemanasan
Maksud : perihal memanasi atau memanaskan .
[ 6 markah]
 
 
Soalan 3b
 
(i)                 Mereka diminta menyusun kerusi sebelum acara sukan  bermula di padang sekolah.
            Jawapan :
            Sebelum acara sukan bermula mereka diminta menyusun kerusi di padang sekolah
Diminta mereka menyusun  kerusi sebelum acara sukan bermula di padang sekolah
Sebelum acara sukan bermula di padang sekolah mereka diminta menyusun kerusi
 
 
 
ii)         Encik Hashim telah membeli rumah banglo di Cameron                         Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri.
 
            Jawapan :
            Telah membeli rumah banglo Encik Hashim di Cameron Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri
 
Dengan duit titik peluhnya sendiri Encik Hashim telah membeli rumah banglo di Cameron Highlands
 
Telah membeli rumah banglo di Cameron Highlands Encik Hashim dengan duit titik peluhnya sendiri
 
 
            iii)        Gadis dari Brunei Darussalam itu diperisteri oleh Encik Halim             sebulan yang lalu
 
            Jawapan :
                  
Diperisteri oleh Encik Halim gadis dari Brunei Darussalam itu sebulan yang lalu
Dari Brunei Darussalam gadis itu diperisteri oleh Encik Halim sebulan yang lalu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 6 markah]
 
Soalan 3c
           
            Kesalahan Ejaan
 
            kontek                       -              konteks
            bertanggung jawab   -              bertanggungjawab
            istemewa                   -             istimewa
 
            Kesalahan Imbuhan
 
            penghidupan             -              kehidupan
            bina                           -             membina
            memain                      -              memainkan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 6 markah]
 
 
 
 
 
 
Soalan 3d
 
Kesalahan kata/ istilah
 
            kuat                 -           lebat
            intensif                        -           insentif
            ditemui            -           didapati
 
Kesalahan tatabahasa
 
            antara sebab-sebab                  -           antara sebab / sebab-sebab
            kerajaan putuskan                   -           diputuskan oleh kerajaan
            ke mahkamah                          -           di mahkamah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 6 markah]
                       
           
 
Soalan 3e
 
(i)           Bara yang digenggam perlu menjadi arang / genggam bara api    biar  jadi arang.
(ii)         Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung / masuk kandang        kambing mengembek masuk kandang kerbau menguak
(iii)    Sediakan payung sebelum hujan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 6 markah]
 
 
Panduan pemarkahan bagi Soalan 4.
 
(a) i)     Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari
     ii)    Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.
    iii)    Beri 2 markah bagi setiap peristiwa  dan huraian
    iv)    Beri 1 markah bagi peristiwa tanpa huraian
     v)    Beri 0 markah bagi huraian tanpa peristiwa   
    vi)   Markah isi maksimum 4 markah
   vii)   Markah bahasa maksimum 3 markah
  viii)   Markah bahasa diberi secara impression
                Baik          :  3 markah
                Sederhana :   2 markah
                Lemah       :  1 markah
 
  ix)   Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
   x)  Jika calon tidak menjawab, beri 0 markah
 
 [Maksimum : 7 markah]
 
(b)  i)    Jawapan berdasarkan  dua buah novel yang dipelajari
      ii)     Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
     iii)    Beri 1 markah bagi setiap pernyataan dan 2 markah bagi huraian/contoh
     iv)    Beri 1  markah bagi setiap pernyataan  tanpa huraian
     v)     Markah isi maksimum 6 markah
   vii)     Markah bahasa maksimum 2 markah
   viii)   Markah bahasa diberi secara impression
              Baik      : 2 markah
              Lemah  : 1 markah
 
   vii)    Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
   viii)   Jika calon tidak menjawab 0 markah                                                                                                           
                                                                                                               
 
                                                                                        [Maksimum : 8 markah]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4a)    Jawapan
 
Novel Azfa Hanani
Masalah
Watak Sampingan
Cara / Peristiwa
Masalah Azfa Hanani  menyesuaikan diri dengan keluarga Datin Maziah
Tengku Marzan
Di Hotel Universe, Tengku Mazran mengajar Azfa Hanani cara-cara bertutur, makan dan bergaul dengan Datin Maziah
Masalah kesempitan hidup untuk meneruskan persekolahan
Tengku Marzan
Meminta Azfa Hanani menyamar sebagai Tengku Murni dan seterusnya dibawa tinggal bersama-sama Datin Maziah dan Azfa Hanani dapat meneruskan persekolahan
Novel Kembara Amira
Masalah
Watak Sampingan
Cara / Peristiwa
Amira bersedih kerana sahabat baiknya Jacinta pengsan
Prof. Zaidah
Prof. Zaidah memeluk dan membelai Amira untuk mententeramkan Amira
Jacinta tidak berpuas hati kerana masih belum menemui batu kuarza
Itai
Itai membawa Amira ke sungai yang pernah menghanyutkannya untuk mencari emas dan emas itu dihadiahkan kepada Jacinta sebagai ganti batu kuarza.
 
 
Soalan (b)
 
Azfa Hanani
 
1.      Persoalan ketaatan kepada agama.
Azfa Hanani sering berdoa dan membaca al – Quran kepada arwah ibu bapanya .
 
2.      Persoalan ketabahan seorang gadis remaja menghadapi kehidupan yang penuh ranjau.
 Azfa Hanani dibesarkan oleh Pak Long Madi yang kurang berada.Dia juga tabah menghadapi liku – liku hidup di rumah banglo milik keluarga baharunya.
 
 
3.      Persoalan keberanian menghadapi risiko.
Azfa Hanani, seorang gadis yang baru berumur 17 tahun  tetap berani mengambil risiko menyamar sebagai Tengku Murni untuk membantu sepupunya.
 
4.      Persoalan kegigihan menimba ilmu pengetahuan.
Sikap ini ditonjolkan Azfa Hanani, walaupun berasal daripada keluarga miskin dia gigih belajar dengan tujuan untuk membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.
 
Kembara Amira
 
1.      Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. 
Persoalan ini digambarkan melalui sikap Profesor Zaidah yang sanggup meninggalkan kerjanya demi mencari Amira di Gunung Gua Gajah.
 
2.      Persoalan perkahwinan kedua menimbulkan konflik jiwa dalam diri anak-anak. 
Perkara ini dipaparkan melalui konflik jiwa yang dialami oleh Jacinta kerana tidak dapat menerima kehadiran ibu tirinya yang dikahwini oleh bapanya setelah kematian ibu kandungnya.  Konflik ini telah menyebabkan Jacinta selalu mengelak daripada berjumpa dengan keluarganya.
 
3.      Persoalan kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar. 
Hal ini dapat dibuktikan melalui kerakusan manusia yang melakukan pembalakan haram dan penerokaan khazanah hutan untuk mencari emas.
 
4.      Persoalan kecintaan terhadap alam sekitar. 
Persoalan ini digambarkan melalui sikap dingin Tau terhadap kehadiran orang luar ke kawasan Bukit Mat Raya kerana risau kawasan tersebut akan musnah.
 
 
 
TAMAT SKEMA JAWAPAN
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pengikut