Rabu, 14 Mei 2014

Skema jawapan Bahasa Melayu Kertas 2 PPT Tahun 2014


PANDUAN PEMARKAHAN - B.MELAYU 1103/2

Soalan 1

Markah penuh 30:

 1. Isi        - 20 markah
 2. Bahasa - 10 markah

 1. Isi – 20 markah
 2. Panduan mengira perkataan
                 Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan

 • Nama khas
 • Perkataan berulang
 • Penggunaan kata sendi di dan ke
 • Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
 • Gelaran
 • Peribahasa
 • Kata ganda

 1. Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa
 2. Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa.
 3. Beri markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.
 4. Pemberian markah:
   

Pendahuluan
2
 
Isi Tesurat
12
 
Isi Tersirat
4
 
Kesimpulan
2
 
JUMLAH
20
 

 

Isi
20
 
Bahasa
10
 
JUMLAH
30
 

 

 • Bahasa  baik / cemerlang =  separuh markah isi  + 1
 • Bahasa Biasa = Separuh markah isi
 • Bahasa Lemah (ada kelemahan) =   separuh markah isi  - 1
 • Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.
 • Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA PEMARKAHAN 
Rumusan
 
 
 
Pendahuluan / Pengenalan [ 2 markah ]
 • Petikan membincangkan usaha-usaha /tindakan/ strategi/ kaedah/tindakatan/pendekatan  untuk menjadi peniaga yang berjaya pada masa ini.
( … di negara ini    - 1m)
 
 • Petikan membincangkan usaha-usaha menjadi peniaga yang berjaya dan kelebihan kelebihan apabila semua pertimbangan untuk menjadi pengusaha yang berjaya telah diambil.         
                       
 • Rumusan ini membincangkan usaha-usaha untuk menjadi peniaga yang berjaya dan faedah-faedah menceburi bidang perniagaan.                                                                           
 • Petikan membincangkan usaha-usaha menjadi peniaga yang berjaya.                                   
 • Rumusan ini membincangkan usaha-usaha untuk menjadi peniaga yang berjaya.           
 
 • Petikan membincangkan langkah-langkah menjadi peniaga yang berjaya
 
 
2m
 
 
 
 
2m
 
 
 
2m
 
 
1m
 
1m
 
 
0m
 
 
 
Isi Tersurat (4 hingga 12 markah)
Langkah-langkah menjadi seorang peniaga yang berjaya...
Markah
S1
membuat perancangan secara menyeluruh tentang produk atau perkhidmatan
2m
S2
mengambil kira tawaran para pesaing kepada pasaran tersebut
2m
S3
mengenal pasti segala peluang dan risiko      
2m
S4
peka terhadap pelbagai perubahan yang berlaku
2m
S5
kesanggupan untuk berkompromi dengan pelanggan
2m
S6
melihat prospek dalam jangka masa panjang 
2m
S7
berusaha untuk  meningkatkan mutu barangan dan perkhidmatan
2m
S8
menghapuskan tanggapan bahawa ada jalan yang mudah untuk menjadi kaya
2m
S9
memenuhi tanggungjawab sosial
2m
S10
melihat dan mengubah suai strategi yang digunakan                        
2m
 
 
 
Isi Tersirat (4 hingga 12 markah
Faedah-Faedah  menceburi bidang perniagaan.
Markah
T1
meningkatkan ekonomi negara
2m
T2
menambahkan pendapatan/ekonomi diri/ keluarga.
2m
T3
peluang untuk mencipta kekayaan
2m
T4
memenuhi tuntutan agama.
2m
T5
mengenali ramai rakan/kenalan dalam kalangan ahli perniagaan
2m
T6
menambahkan jumlah usahawan negara
2m
T7
menambahkan peluang pekerjaan
2m
T8
mengajar dan mendidik hidup berdikari/bekerja untuk diri sendiri.
2m
 
 
 
Kesimpulan
 
Kesimpulannya, peniaga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh memajukan perniagaan mereka agar mendatangkan keuntungan yang lumayan.             
                                   
Kesimpulannya, peniaga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh  memajukan perniagaan mereka
 
 
2m
 
 
1m

Soalan 2

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:

Soalan 2(a) : 9 markah

Soalan 2(b) : 9 markah

Soalan 2(c) : 8 markah

Soalan 2(d) : 9 markah

 

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)

            1.   Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

            2.   Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.

            3.   Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan 

                  separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

 

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

            1.   Soalan 2 markah:       

DESKRIPSI
MARKAH
-           Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis
2
-           Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup   
1
-           Jawapan tidak tepat/ salah
0

 

            2.  Soalan 3 markah:

DESKRIPSI
MARKAH
-           Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
3
-           Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
2
-           Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis
1
-           Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis
0

 

            3.   Soalan 4 markah

DESKRIPSI
MARKAH
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
4
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
3
       -    Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis     
2
       -    Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis
1
       -    Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis
0

Jawapan 2a.

 

[i]         Maksudnya

 • perolehan/manfaat/laba/hasil dalam bentuk/nilai kebendaan                          -2m
 • perolehan material                                                                                           -1m
 • keuntungan kebendaan                                                                                   -1m
   
  [ii]        Kelebihan-kelebihan

 • para pengusaha akan dapat  memastikan perniagaan yang dijalankan             
              akan terus mampu bersaing  dalam pasaran

 • menghasilkan pulangan yang membanggakan.                                                
 • misi dan visi perniagaannya akan tercapai                                                       
   
  [2 isi cukup]
  [iii]       Kepentingan mempunyai sumber kewangan yang kukuh
  P1        aktiviti perniagaan dapat bertahan lama.                                                       
  P2        mengelakkan masalah keberhutangan/ muflis.                                               
  P3        mempunyai potensi untuk berkembang.                                                        
  P4        memelihara imej syarikat.                                                                               
  P5        menimbulkan keyakinan pihak bank/pelabur/pemegang saham/pelanggan.   
  P6        mengekalkan aliran pusingan modal.                                                             
   
  [3 isi cukup]

 

Jawapan 2b

 

i.          Pernyataan Jimah tentang bapa

 • Bapa menyimpan semua wang yang diberikan oleh anak-anaknya                1m

 • Bapa menyimpannya  dalam bank.                                                                 1m
 • Emak dan bapa tidak membelanjakan  satu sen pun.                                      1m
              [pilih mana-mana 2 isi]
   
  ii.         Cara-cara
  P1      Memujuk Jimah dengan kata-kata yang manis                                    
  P2      Menjadi pendengar kepada luahan kemarahan Jimah                         
  P3      Mengajak Jimah berbincang secara tenang                                          
  P4      Membawa Jimah berjalan-jalan/bersiar-siar                                                     
  P5      Meminta bantuan orang/ pihak ketiga                                                 
                [2 isi cukup]
   
   
   
   

iii.        Perwatakan Jimah dalam Petikan

 • Setia:  Jimah setia menunggu kepulangan suaminya yang hilang di laut        [1+1]
 • Mudah terasa/sensitif : Jimah berkecil hati apabila anak-anaknya tidak
                            menghormatinya dan dia bertindak ingin memulangkan
                            semula wang pemberian anak-anaknya.                                [1+1]

Perwatakan lain dalam keseluruhan drama

 • Penyayang :    Jimah sayang akan suaminya dia  menangisi
                    kehilangan suaminya berterusan.                                            [1+1]
   
 • Tabah :           Jimah tabah menghadapi dugaan apabila suaminya
                          hilang di laut dan belum ditemui.                                           [1+1]
   
 • Berjimat cermat: Jimah hanya menggunakan wang hasil pencarian suaminya
                          untuk belanja kehidupan mereka seharian walaupun sedikit  dan
                          tidak mernggunakan wang pemberian anak-anaknya sebaliknya
                          menyimpan wang tersebut ke dalam  bank.                            [1+1]
   
 • Bertanggungjawab:    Jimah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya
                                       sehingga ke peringkat universiti.                                [1+1]
                             
 • Pemaaf:          Jimah yang lembut hati akhirnya mengampunkan kesalahan
                          anak-anaknya.                                                                         [1+1]
   
  Nota : Pemberian markah 1 + 1 . Rujuk Deskripsi 2 markah. Tiada pemotongan
             Markah bahasa.
   

Jawapan 2c

 

 1. Maksud kata yang manis-manis

 • Bahasa/ucapan/ungkapan yang indah/sedap didengar                                    2m
 • Kata yang indah                                                                                              1m
 • Bahasa yang manis                                                                                          1m
   

 1. Tindakan Raja Indera Bumaya

 • Berpantun                                                                              
 • Memegang tangan tuan puteri                                                             
 • Bertanya ke mana tuan puteri hendak pergi   / menyaksikan kematiannya/
        memberitahu Tuan Puteri bahawa  dia orang yang disayanginya/ apabila sudah
        mati baharulah Tuan Puteri boleh kembali kepada ibu bapanya.
   
  (2 isi cukup) – Pilih mana-mana 2 isi.
   
   
   
         

 1.    Tidak wajar kerana :
     P1     mereka  bukan suami isteri                                                     
     P2     menyalahi hukum agama/nilai moral                                      
     P3     melanggar undang-undang negara                                         
     P4     akan dipandang serong oleh masyarakat                               
     P5     akan menimbulkan fitnah                                                       
     P6     mencemarkan imej/maruah keluarga   Tuan Puteri / Raja Indera Bumaya    
     P7     menimbulkan kemarahan keluarga Tuan Puteri.
   
  [ 2 isi cukup ]            
   
  Jawapan 2d

 1. Maksud bukan makhluk sebarang-barang

 • Insan/manusia/orang yang hebat/istimewa                                                        2m

 • Bukan manusia/insan/orang biasa                                                                     1m
   

 1.  Cara-cara untuk memartabatkan bahasa Melayu agar tidak dicemari
  P1        Menggadakan kempen penggunaan bahasa Melayu yang betul pada           
        setiap   masa
  P2        Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu                                           
  P3        Mewajibkan penggunaan bahasa Melayu di papan-papan tanda/iklan          
  P4        Memperketat syarat  kefasihan berbahasa Melayu untuk memperoleh taraf
              kewarganegaraan.
  P5        Memperbanyak  penterjemahan buku bahasa asing ke dalam bahasa Melayu.          
                                                                                                                    [2 isi cukup]
 2.   Persoalan yang terdapat dalam pantun

  • Persoalan sikap sabar sebagai lambang keimanan seorang
  • Persoalan kejayaan akan diperoleh  apabila berjaya menangkis godaan iblis
  • Persoalan kemuliaan kejadian manusia
  • Persoalan manusia  sebagai pemimpin di bumi Allah
  • Persoalan kelalaian bangsa yang menyebabkan  buadaya dan bahasa tercemar.
    
                                                                                                   [2 isi cukup]

 
                                                                          
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 
Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:
 
Soalan 3(a)   :  6 markah
Soalan 3(b)   :  6 markah
Soalan 3(c)   :  6 markah
Soalan 3(d)   :  6 markah
Soalan 3(e)   :  6 markah
                
 
Perhatian bagi soalan 3(a)
1.         Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2.         Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada
            keseluruhan soalan.
3.         Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
4.         Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
5.         Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah
6.         Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah        bagi setiap ayat.
7.         Jika  semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan         sebagai satu ayat.
8.         Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9.         Isi tidak jelas, tolak ½ markah
 
 
 
 
 
 
Jawapan  3(a)
 
(a)    Membina  ayat
         (i)               penat    
         maksudnya tidak mempunyai kekuatan pada fikiran dan badan (terutamanya berehat selepas sesuatu kegiatan), jerih, letih, payah.
        
         (ii)              kepenatan
                           maksudnya kelelahan , keletihan, rasa penat
 
         (iii)             lembap
                           maksudnya masih basah , tidak rancak, lambat atau kurang mencapai kemajuan
 
         (iv)             kelembapan
                           maksudnya perihal lembap, perihal lambat atau kurang mencapai kemajuan
 
         (v)              jatuh               
                           maksudnya turun ke bawah dengan cepat, menjadi kurang, terbenam, berbetulan dengan, bersamaan dengan, bubar, berhenti melakukan tugas, bangkrap, tidak berhasil, tidak dapat dipertahankan, sampai dan menjadi.
 
         (vi)             kejatuhan
                           maksudnya perihal jatuh, terkena (tertimpa) sesuatu
                           yang jatuh , mendapat kebahagiaan (kesenangan)
   
  [ 6 markah]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
 
 
 
 
 
Soalan 3b
 
            Memisahkan ayat  majmuk
            1.         Pengaruh Internet banyak menghakis kesantunan dalam pertuturan                    lisan
            2.         Pengaruh Internet banyak menghakis kesantunan dalam perlakuan
            3.         Mereka banyak terdedah kepada  bahasa singkatan
            4.         Mereka banyak terdedah kepada bahasa rekaan sendiri.
            5.         Sebelum bahasa kita terus tercemar tindakan pencegahan perlu                 dilaksanakan
            6.         Tindakan pencegahan perlu dilaksanakan untuk menangani
                         masalah ini.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 6 markah]
 
Soalan 3c
            Kesalahan ejaan
SALAH
BETUL
tiusyen
tuisyen
semulajadi
semula jadi
katagori
kategori
 
Kesalahan imbuhan
 
SALAH
BETUL
melayar
melayari
hidupan
kehidupan
dibanding
dibandingkan
[ 6 markah]
 
 
            Soalan 3d
 
Kesalahan penggunaan kata
SALAH
BETUL
berkuantiti
berkualiti
pekerjaan
kegiatan / aktiviti
selalu
kerap
 
Kesalahan tatabahasa
 
SALAH
BETUL
semua rakan-rakan
semua rakan / rakan-rakan
mereka bincangkan
dibincangkan oleh mereka
di dalam
dalam
 
[ 6 markah]
 
                                   
 
            Soalan 3e
            Peribahasa
(i)                 masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak /di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung
(ii)               menconteng arang ke muka
(iii)             berjalan peliharakan kaki, bercakap peliharakan lidah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      [6 markah]
 
 
Panduan pemarkahan bagi Soalan 4.
a.
 
i
Jawapan berdasarkan novel Kembara Amira.
ii
Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
iii
Beri 2 markah bagi setiap perwatakan dan huraian/contoh yang lengkap / jelas
iv
Beri 1 markah bagi pernyataan yang tepat tanpa huraian/contoh
v
Beri 0 markah untuk contoh/huraian tanpa penyataan perwatakan.
vi
Markah isi maksimum 4 markah
vii
Markah bahasa maksimum 3 markah
viii
Markah bahasa diberi secara impression
                Baik          : 3 markah
                Sederhana : 2 markah
                Lemah       : 1 markah
ix
Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
x
Jika calon tidak menjawab 0 markah
                                              
[Maksimum : 7 markah]
 b.                                   
i
Jawapan berdasarkan  novel Kembara Amira
ii
iii
Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
Beri 2 markah untuk pernyataan latar masayarakat dan huraian/contoh yang lengkap
iii
Beri 1 markah untuk pernyataan  latar masyarakat tanpa huraian/contoh
iv
Beri 0 markah untuk setiap huraian / contoh tanpa pernyataan
v
Markah isi maksimum 6 markah
vi
Markah bahasa maksimum 2 markah
vii
Markah bahasa diberi secara impression
              Baik      : 2 markah
              Lemah  : 1 markah
viii
Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
ix
Jika calon tidak menjawab 0 markah                                                                                                          
                         
                                                                                        [Maksimum : 8 markah]
 
 
 
(4a) PERWATAKAN WATAK SAMPINGAN
        Berdasarkan novel Kembara Amira
 
       JACINTA
 
1.      Buruk sangka: 
Contoh, Jacinta tidak berpuas hati dengan ayahnya yang berkahwin lain kerana ibunyya baru meninggal dunia dan menganggap bapanya tidak menyayangi ibunya.
2.      Sensitif :
Contoh,dia cepat merajuk apabila isu keluarganya diungkit.
3.      Setia kawan:
Contoh, sentiasa bersama-sama dan menemani Amira dalam apa-apa jua keadaan.
4.      Suka menolong / membantu 
Contoh, dia bersama-sama dengan Amira, Itai, Pak Lias, Roslan, dan beberapa orang lagi dalam gerakan mencari Malique yang hilang. Dia sanggup membahayakan dirinya sendiri dalam usaha untuk menolong Amira yang dihanyutkan oleh air sungai yang deras. 
5.      Mementingkan diri sendiri :
Contoh, Jacinta tidak mahu bercuti ke Eropah walaupun bapanya telah mengirimkan tiket kapal terbang sebagai protes terhadap bapanya yang berkahwin lain. Dia tidak mempedulikan perasaan orang lain / bapanya  akibat perbuatannya.

            ITAI
 
1.      Berkemahiran:
Contoh -  dia mahir tentang selok belok hutan setelah belajar dengan Tau,
  - dia dapat mengenali tapak kaki, meneka jantina berdasarkan tapak kaki dan boleh
     menghidu bau yang dibawa angin
 1. Suka menolong:
            Contohnya : dia berjaya menyelamatkan Amira daripada dihanyutkan arus deras. Membantu
                                 mencari Jacinta dan Malique yang hilang di hutan.
3.      Berani :
Contoh, Itai menyelamatkan Amira yang hampir mati lemas dibawa arus deras sungai. Itai juga membantu mencari Jacinta dan Malique yang hilang di hutan.
4.      Rajin :
Contoh, apabila cuti sekolah, Itai kembali ke perkampungan dan belajar pelbagai ilmu tentang hutan daripada Tau.
 
5.      Bertanggungjawab :
Contoh : Itai menjaga keselamatan Amira dengan menutup mata Amira dan melarikan Amira daripada pandangan makhluk berbulu semasa mereka dalam perjalanan balik dari melihat emas di dasar sungai kerana tidak mahu kejadian buruk berlaku.      
 
6.      Pintar:
Contoh: Itai dapat mengesan kata laluan ‘mobile disk’ yang dijumpai di lantai gua.               
                                                                                                                                                                                                     (Maksimum : 7 markah)
 
 4(b) Latar masyarakat                                                                                                         
 

 1. Masyarakat pelajar
  Contoh, Amira, Jacinta dan Itai merupakan pelajar sekolah yang sedang bercuti.
   
 2. Masyarakat yang mementingkan persahabatan
  Contoh, Amira dan Jacinta bersahabat baik dan menjaga nilai-nilai persahabatan serta saling menghormati dan tidak pernah bersengketa dalam sebarang perkara. Amira dan Itai sanggup mencari ketulan emas untuk dihadiahkan kepada Jacinta walaupun tindakan itu membahayakan diri mereka sendiri.
   
 3. Masyarakat yang sayang akan alam sekitar
  Contoh,Tau tidak suka akan orang yang merosakkan dan memusnahkan hutan dan binatang yang terdapat di dalam hutan. Malique juga tidak mahu hutan itu dirosakkan atau dimusnahkan.
   
 4. Masyarakat orang Asli
  Contoh, Ludin, Tau dan Itai merupakan orang Asli Suku Semai yang tinggal di kawasan Bukit Mat Raya.
   
 5. Masyarakat yang gigih berusaha
  Profesor Zaidah, Dr. Zawawi dan pelajar-pelajarnya gigih berusaha untuk mencari gali artifak di tapak kerja lapangan.
   
 6. Masyarakat yang suka menolong orang
  Itai menyelamatkan Amira yang dihanyutkan oleh arus sungai yang deras  dan Tau pula dapat mengesan dan menyelamatkan Jacinta yang hilang.
   
   
   
   
 7. Masyarakat yang mementingkan muafakat
  Masyarakat  asli  berbincang untuk membuat keputusan dalam menghadapi permasalahan berkaitan perbuatan pecah amanah  Itai yang membawa Amira ke sungai rahsia yang terdapat emas.
   
 8. Masyarakat yang berani
  Amira dan Itai berani  ke  Gua Gunung Gajah untuk menyelamatkan Malique. Mereka juga berani berhadapan dengan makhluk berbulu yang mengurung Malique.
   
 9. Masyarakat yang penyayang
  Contoh : Profesor Zaidah merupakan ibu yang penyayang . Walaupun sibuk, dia masih mengambil berat keselamatan Amira.
   
 10. Masyarakat yang prihatin
  Pak Lias  menegur Profesor Zaidah  yang seolah-olah mengabaikan anaknya Amira.
   
 11. Masyarakat yang patuh akan arahan
  Pak Lias menghormati dan taat akan arahan Profesor Zaidah serta menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh ketuanya itu. Dr. Zawawi juga patuh akan arahan yang diberikan oleh Profesor Zaidah.
   
 12. Masyarakat yang menghormati orang lain
  Itai menghormati orang yang lebih tua daripadanya, contohnya dia menghormati Ludin dan Tau dan tidak membantah cakap mereka.
   
 13. Masyarakat yang mahir dalam perubatan tradisional
  Ludin berkemahiran  merawat Profesor Zaidah yang terseliuh tangannya  dengan menggunakan kaedah perubatan tradisional iaitu daripada buluh, daun kayu dan ramuan daripada akar kayu.
   
 14. Masyarakat yang jujur
  Amira mengaku bahawa dia telah mengambil seketul emas dari dasar sungai dan bersedia memulangkannya, namun Ludin memberikannya kepada Amira kerana kejujurannya.

(Maksimum : 8 markah)

 

SKEMA JAWAPAN TAMAT

Pengikut